Kaffistund Havnahuset

Ein gong per månad. Vi treng alltid litt fleire hender her. Kjekk stund med song, musikk, heimebakst og kaffi tysdagar . Dette blir flytta til ca kl 12 etter nyttår (2019)


Dette er ei sosial stund for alle, både bebuerar, tilsette og dei frivillige har ei fin stund saman.
Heimebakst, konkurransar, song og musikk pregar desse samlingane.
Frivilligsentralen har hatt dette tilbodt frå ca år 2000 med 2 kaffikomitear som byter på.

Vil du vera med her, så er det berre å ta kontakt! 

2021 © Fitjar frivilligsentral