FRILUFTSLIV FOR ALLE

Bildet er frå Idrettslaget si flotte samling i 2017. Idrettslaget hadde ny runde med brukerane i 2018 og der alle koste seg. Friidrett og Orienteringsgruppe slår seg saman og tek utfordringa med ein friluftsdag for alle i samarbeid med NFU Stord/Fitjar.

Sentralen utfordra  idrettslaget sine grupper til å laga friluft-for alle-dag. Fitjar idrettslag si orienteringsgruppe og friidrettsgruppe og NFU Stord/Fitjar arrangert ein flott Friluft for alle-dag i Rossneset 17.mars   Svært godt oppmøte, og mange flotte tilbod både av reint fysisk karakter , men og godt for sosial inkludering !

2019 © Fitjar frivilligsentral