BEREDSKAPSPERSONELL VED COVID-19-UTFORDRINGAR

Aldersgruppe: 18 til 65 år

Vi treng no fleire ressursar til å vera vakter/ressurspersonar ved eventuelle vaksiner som kjem framover

Oppgåver som sluse/registrera/vera medmenneske/ta imot betaling,m.v.


Vi treng fleire ressurspersonar til å ta oppgåver som ikkje  er i katergorien pleie av bebuerar ved Havnahuset  bu og servicesenter, Fitjar Bu- og behandlingssenter i ein periode ved utbrudd av koronavirus - der eventuelt personale skulle bli sjuke.

Her kan det bli behov for  mange folk til å dekka viktige funksjonar som til dømes servering av mat, reinhald, vaktmestertenester, m.v. 

2021 © Fitjar frivilligsentral