Godtrim for eldre heimebuande i Fitjar

Fallførebyggjande tilbod for eldre

Godtrim   kl 11 00 - 11.45 i kultursalen - mellombels flytta til fredagar kl 11 00
Vi har godt smittevern og god plass til deg. Trygt å komma.  Vi er pr i dag lov å vera 19 deltakerar.

Fallførebyggjande styrketrening  med/på stol, uten stol, på golv og anna.

Ikkje vanskeleg, passer for alle. 

Vi er starta opp att.   Velkommen til viktig styrketrening av store muskelgrupper. 

Vi bruker strikk og delvis ein stol.  Ikkje kondisjonskrevjande!

Vi avventar å starta opp igjen med kaffiservering etterpå - men det kjem så snart smittevern-reglane gjer rom for det. 


Velkommen!

2021 © Fitjar frivilligsentral