PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kva er ein frivilligsentral ?

Frivilligentralen skal vera eit  kontaktpunkt mellom enkeltpersonar, lag/ foreninga og det offentlege.
Frivilligsentralen er open for alle  med interesse for frivillig arbeid. 

Sentralen skal utviklast med dei menneska som er knytte til sentralen.. og aktivitetane kan vera forskjellig frå dei ulike sentralane.

Sentralen skal ha vedtekter som regulerer formål, organisasjonsform og vedtaksstruktur. 
Sentralen skal ta initiativ til å moblisera og samordna frivillig aktivitet.

Aktivitetane skal leggjast opp i tråd med lokale føresetnader og behov og vera med på å utvikla sentralen.
Aktivitetane skal vera eit tillegg/supplement til det offentlege verksemd.

Sentralen eller dei frivillige som er knytt til sentralen, har ikkje høve til å ta imot betaling utover godtgjersle for direkte utlegg.

Styret i Fitjar Frivilligsentral er Stiftinga si øverste organ.

Frivilligsentralen i Fitjar er organisert som ei Stifting.
Ein har i tillegg oppretta eit Råd for styret i Stiftinga. Der sit frivillige og medstifterar.