PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Litt av aktivitetane

Nokre av våre aktivitetar
* Fitjarkompis - Fitjarbu og ein person med innvandrarbakgrunn gjer kvardagssysler saman (ny)
* Kinovakt (annakvar søndag)
* Skulesamarbeid med små prosjekt

*Offentleg bading (badevakt 3 t mandagar i skuleruta)  Ope mandagar frå sept/april.
* Trimgruppe - Seniortur  -lett tur ca 2 t. kvar fredag.
* Godtrimmen - fallførebyggjande styrketrening for seniorar med nons etterpå (ny)
   Treng  fleire instruktørar - vi gir opplæring !
* Følgjetenester til lege/tannlege/tur
* Kaffistund ved Havnahuset bu-og servicesenter 1 gong i månaden.
* Ope hus for ungdom (onsdagar 18-21.30): aktivitetar for ungdom frå 8.kl.
* Reservebesteforeldre
* Natteravn 
* Tilsynsvakt ved Fitjar Kultur-og Idrettsbygg
* NrK TV-aksjonen (oktober-mnd)

* Frivillig skreddarar (reparasjon av klede)
* Utkjøring av strøsand (vinter) 
* Trafikksikringsdag 
* Utflukter 
* Internasjonal helg og innbyggjarfest
* Kjøre mat til heimebuande eldre . Her trengs vikarar til jul og sommarferie!
* Utdeling av velkomstpakkar for nye innbyggjerar 

Har du ein ide /eller ønskjer du å stara med noko - ta kontakt!